RAAD VAN ADVIES

Raad van Advies Joop Pot

Joop Pot is als econoom afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Joop heeft jarenlange ervaring opgedaan binnen de publieke sector als financieel en ICT-deskundige en is thans partner bij GMM in Den Haag.

Zijn werkzaamheden bij het ministerie van Financiën, de Rijksgebouwendienst, de Raad voor Rechtspraak en het College van PG’s maken hem tot een veelgevraagd adviseur op het gebied van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Regie op IT, de inbedding van IT in de organisatie in relatie tot zowel het primaire proces als de overige bedrijfsvoeringsaspecten, staan hierbij centraal.

Werkzaam als bestuurder bij de Kansspelautoriteit en als lid van verscheidene audit-committees binnen het publieke domein, past hij momenteel zijn kennis en ervaring toe. Daarnaast doet hij Gateway-onderzoek en is hij lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Raad van Advies Anita Wouters

Anita heeft ruime ervaring als topambtenaar in de centrale overheid. Zij heeft bij meerdere ministeries o.a. als Directeur-Generaal gewerkt en is als consultant verbonden geweest aan ABD Topconsult. Ook was zij jarenlang teamleider voor Gateway Reviews.

Sinds 2020 is zij actief als adviseur en toezichthouder. Zij is lid van de Raad van Advies van Staatsbosbeheer en is voorzitter van de Raad van Toezicht HAS green academy en van de Raad van Toezicht Spinoza scholengroep.

Haar stijl is gericht op het samen zoeken naar werkbare oplossingen. Zij schuwt lastige vraagstukken niet.

ASSOCIATES

Associate Mark Frequin 

Drs. Mark Frequin heeft veel onderzocht en geschreven. Hij is de auteur van o.a. Ja Minister – Nee Minister (2006), Met ministers op de tandem (2012), Tegenspraak Graag (2018), Knipoogwijsheid (2019) en Het Kompas voor publiek leiderschap (2022). Een rode draad daarin is de oproep tot meer lef en dat ambtenaren zich meer publiekelijk mogen uitspreken.

Frequin is net gestopt als buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst (ABD) en is nu docent en trainer voor publiek leiderschap (o.a. voor de NSOB). Hij werkte, veelal als directeur-generaal, voor 8 ministeries en hield zich meestal bezig met de beleidskant.

Een van de rode draden in zijn loopbaan is de publiek-private samenwerking, waarin het samenspel tussen markt en overheid cruciaal is. De laatste jaren zat hij meer aan de uitvoeringskant, onder andere als projectdirecteur-generaal Landelijk Consortium Hulpmiddelen bij het ministerie van VWS.

Hij is lid van de adviesraad PONOOC, Dienst Justis en Kansfonds. Hij is daarnaast lid van de raad van toezicht SIDN en voorzitter van de raad van toezicht DHS De Haagse Scholen.

Mark Frequin is voorzitter van de Vereniging van Overheidsmanagement en al ruim 15 jaar organisator en debatleider van Reuring Café..

Associate Hans van der Vlist

Hans heeft een ruime ervaring als bestuurder in de centrale overheid. Zo heeft hij tot 2020 een decennium lang aan het roer gestaan van de FIOD. Ook adviseerde hij het Ministerie van Financiën bij de toekomstige bestrijding van witwassen. Publieke en private samenwerking is daarbij een belangrijke pijler.

Hans adviseert overheid en bedrijfsleven bij complexe besturingsvraagstukken inclusief de daarbij passende organisatie en informatievoorzieningsaspecten.

Zijn aanpak kenmerkt zich door resultaatgericht werken. Hij doet dit door eenvoud te creëren, ruimte te geven en energie aan te boren bij mensen. In dit alles ligt de combinatie met het werk van GMM.

Associate Dennis Muntslag

Dennis is al meer dan 30 jaar een strategisch adviseur van bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector. Zijn specialiteit is het managen van complexe organisatietransformaties, zowel nationaal als internationaal. Hij realiseert succesvolle transformaties door de inhoud te combineren met betrokkenheid van alle stakeholders in het veranderingsproces via actieve participatie en co-creatie. Hij is partner geweest bij verschillende Big Four consulting firms met managementervaring in internationale rollen. Als hoogleraar heeft hij meer dan 15 jaar onderzoek gedaan naar transformatieprocessen binnen met name overheidsorganisaties. Hij is (co-)auteur van diverse internationale publicaties en (co-)auteur van diverse boeken.