GMM is een adviesbureau voor
digitale vraagstukken voor de Nederlandse overheid.

“Beyond the obvious”