GMM is een adviesbureau voor
bestuurlijke en digitale vraagstukken voor de Nederlandse overheid.

“Beyond the obvious”