GMM is een advies­bu­reau voor digitale vraag­stuk­ken voor de Neder­landse overheid.

Vanuit een intrin­sieke belang­stel­ling en betrok­ken­heid bij een goed func­ti­o­ne­rende overheid, draagt GMM bij aan de stra­te­gi­sche digi­ta­li­se­ring van die overheid

De overheid en digi­ta­li­se­ring
zijn onlos­ma­ke­lijk met elkaar verbonden.

Wij dragen bij aan de rea­li­sa­tie van de digitale overheid.

Diensten:

 • Plaats­ver­van­gend opdracht­ge­ver­schap
  — Contra expertise
  — Due Diligence
  — Regie­voe­ring
 • Stra­te­gisch advies
 • Keten en netwerk samen­wer­king (ECO systemen)
 • Klank­boar­ding

Thema’s:

 • Wis­sel­wer­king tussen de AVG en de digitale trans­for­ma­tie
 • Gover­nance- en orga­ni­sa­tie vraag­stuk­ken
 • Toe­zicht­hou­der- & eige­naar­schap
 • Digitale trans­for­ma­tie- en
  IT transitie vraag­stuk­ken
 • Finan­cie­rings­vraag­stuk­ken
 • Innovatie en ethiek

Diensten:

 • Plaats­ver­van­gend opdracht­ge­ver­schap
  — Contra expertise
  — Due Diligence
  — Regie­voe­ring
 • Stra­te­gisch advies
 • Keten en netwerk samen­wer­king (ECO systemen)
 • Klank­boar­ding

Thema’s:

 • Wis­sel­wer­king tussen de AVG en de digitale trans­for­ma­tie
 • Gover­nance- en orga­ni­sa­tie vraag­stuk­ken
 • Digitale trans­for­ma­tie- en
  IT transitie vraag­stuk­ken
 • Finan­cie­rings­vraag­stuk­ken
 • Innovatie en ethiek

Diensten

 • Plaats­ver­van­gend opdracht­ge­ver­schap
  — Contra expertise
  — Due Diligence
  — Regie­voe­ring
 • Stra­te­gisch advies
 • Keten en netwerk samen­wer­king (ECO systemen)
 • Klank­boar­ding

Thema’s:

 • Wis­sel­wer­king tussen de AVG en de digitale trans­for­ma­tie
 • Gover­nance- en orga­ni­sa­tie vraag­stuk­ken
 • Digitale trans­for­ma­tie- en
  IT transitie vraag­stuk­ken
 • Finan­cie­rings­vraag­stuk­ken
 • Innovatie en ethiek

Diensten

 • Plaats­ver­van­gend opdracht­ge­ver­schap
  — Contra expertise
  — Due Diligence
  — Regie­voe­ring
 • Stra­te­gisch advies
 • Keten en netwerk samen­wer­king (ECO systemen)
 • Klank­boar­ding

Thema’s:

 • Wis­sel­wer­king tussen de AVG en de digitale trans­for­ma­tie
 • Gover­nance- en orga­ni­sa­tie vraag­stuk­ken
 • Toe­zicht­hou­der- & eige­naar­schap
 • Digitale trans­for­ma­tie- en
  IT transitie vraag­stuk­ken
 • Finan­cie­rings­vraag­stuk­ken
 • Innovatie en ethiek