PARTNERS

De partners van GMM zijn volledig onafhankelijk.

Zij geven advies en contra expertise op basis van plaatsvervangend opdrachtgeverschap.