De partners van GMM zijn volledig onaf­han­ke­lijk. 

Zij geven advies en contra expertise op basis van plaats­ver­van­gend opdracht­ge­ver­schap

Pieter Hasselaar

Joop Pot

Dion Kotteman

Jeroen-Simons-web

Jeroen Simons

Een selecte groep top­be­stuur­ders
uit de overheid en het bedrijfs­le­ven
stelt zijn kennis, expertise, ervaring en netwerk ter beschik­king

Op basis van lang­ja­rige expertise  wordt vanuit een onaf­han­ke­lijke positie, advies gegeven over kern-issues met betrek­king tot de digi­ta­li­se­ring van de overheid
Experts, met brains en ervaring,
die snel tot de kern komen.