Hans Mulder

Prof.dr.ing. Hans Mulder is sinds 1995 directeur van de Viagroep nv en adviseert bedrijfsleven en overheden op het gebied van organisatie en IT. Daarin ligt de combinatie met het werk van GMM. Hans is verder onder andere voorzitter van de Raad van Advies van DUO (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en lid van het IT-commitee van SVB (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Hans is verbonden aan de Universiteit Antwerpen (2007), departement Beleidsinformatica, aan de Antwerp Management School (2008) en de Nederlandse Politieacademie (2004). Hij was European Research Director van de Standish Group uit Boston.

Hans houdt zich als mediator, bindend adviseur, arbiter en gerechtelijk deskundige frequent bezig met geschillenbeslechting op het terrein van organisatie en IT. Zijn vele publicaties maken hem tot een veelgevraagd onderzoeker en spreker.

Specialisaties zijn:

  • Change management & innovatie
  • Digitaal Leiderschap
  • Enterprise Governance & Design
  • IT voortbrengingsproces
  • Doorlichten IT programma’s en projecten

LinkedIn profiel

 

https://www.nvbi.nl

Beëdigd informatiedeskundige

E-mail:
hans.mulder@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 53512286