Snelle check gevraagd..

Februari 2020

“Voor een groot ministerie werd een review uitgevoerd op een programmabrief van een op te starten zeer groot software vervangingstraject.

Voor de review waren slechts enkele dagen doorlooptijd beschikbaar. GMM heeft met drie partners de documentatie doorgenomen en enkele aanbevelingen gedaan, deels in de vorm van meteen verwerkbare tekstvoorstellen.

De opdrachtgever heeft zo de risico’s rondom het project verkleind. Er is meer zicht op de te hanteren methode, de besturing van het programma en de planning.

Hieruit blijkt dat bij GMM beschikbare ervaring op korte termijn is te mobiliseren voor een snelle check op cruciale documentatie.”

Hoe wordt de eigenaarsrol ingevuld ..?

Februari 2020

“EIGENAARSONDERSTEUNING”

“Voor een groot ministerie is een gemeenschappelijk traject afgerond over de stand van zaken met betrekking tot de eigenaarsondersteuning. Bij verschillende departementen is de aansturing van ZBO’s gesplitst in opdrachtgeverschap en eigenaarschap. De eigenaarsrol is meestal in handen van de SG of de plv. SG.

Hoe wordt de eigenaarsrol ingevuld en wat vinden de ZBO’s hiervan?

Verbeterpunten zijn door Grey Matter Matters (GMM) samen met de afdeling eigenaarsondersteuning geïnventariseerd en worden verder uitgewerkt om het volwassenheidsniveau van de afdeling te vergroten.

Door de ervaring van GMM konden zowel op inhoud als op cultuur (omgang, gedrag, verwachtingen) belangrijke punten in een gemeenschappelijke sessie worden besproken en verdiept waarna concrete vervolgstappen ter verbetering zijn gezet. ”

Benoeming Dion Kotteman tot onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Cyber ..

December 2019

‘Op basis van positieve gesprekken met de ministeries en het CCV, heeft het CCV besloten om Dion Kotteman te benoemen tot onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Cyber. Met Dion hebben we een zeer ervaren voorzitter in huis gehaald, die thuis is in de materie en goed in staat is belangen te wegen en verbindingen tot stand te brengen. Wij zijn dan ook blij met zijn komst!’

Raad van Bestuur tevreden ..

September 2019

‘Voor een grote uitvoeringsorganisatie van de overheid (13.000 plus medewerkers) werd een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de IT functies. Daarbij is niet alleen gekeken naar de IT in enge zin, maar is nadrukkelijk de business in de onderzoeksopdracht betrokken.

GMM voerde het onderzoek uit in opdracht van de vz van de Raad van Bestuur.

Het resultaat was een helder advies, waarin strategie, besturing  en praktische uitvoering een plaats kregen. Het leidde tot grote klanttevredenheid: op verzoek van de voorzitter van de RvB is een GMM partner meegegaan naar de verantwoordelijk minister om daar het rapport toe te lichten. Een blijk van vertrouwen en een voorbeeld van de zaken die GMM met succes oppakt.’

Dispuut opgelost ..

Augustus 2019

‘Een grote overheidsorganisatie had een dispuut met een software leverancier. Betwist werd een stevige factuur die gebaseerd was op het gebruik van een niet – gelicentieerde applicatie. Partijen hadden elk een advocatenkantoor gevraagd advies uit te brengen. Een gang naar de rechter werd voorbereid.

GMM werd gevraagd naar de zaak te kijken om te proberen de partijen bij elkaar te brengen.

In een drietal weken werd desk research gedaan, interviews gehouden, bemiddeling uitgevoerd en een advies geschreven.

Het lukte in die tijd om de rechtszaak van tafel te krijgen en partijen tot een akkoord te brengen. Dat kon door het dispuut in een ander, meer  strategisch licht te plaatsen. Partijen materialiseerden onder andere de waarde van hun relatie voor de lange termijn.

Het resultaat was het voorkomen van een lange en kostbare juridische procedure. Bovendien kon de samenwerking worden voortgezet.’

GMM legt vinger op zere plek ..

Oktober 2019

‘GMM werd door een grote uitvoeringsorganisatie van het Rijk gevraagd om te assisteren bij het live brengen van een groot project. De reden was dat de live datum al enkele malen was uitgesteld en bovendien dat er een duidelijke dreiging  was dat het project in het geheel zou worden gestaakt. De relatie tussen de betrokken partijen verzuurde aanzienlijk.

Door middel van gesprekken wist GMM de vinger op te zere plek te leggen. Vervolgens is een oplossing aan partijen gepresenteerd, die meteen is ingevoerd. GMM heeft daarbij ondersteuning geleverd.

In twee weken is een absolute omdraaiing bereikt: het project gaat live.  GMM adviseert in de loop van de eerste maanden nog over de samenwerking. Hoofdzaak is dat partijen samen verder kunnen.’