Pieter Hasselaar

Pieter Hasselaar heeft het Koninklijk Instituut voor de Marine doorlopen en nadien het “Klasje” voor de Buitenlandse Dienst waarna hij op diverse posten heeft gewerkt.

Pieter is Partner bij GMM in den Haag en heeft een lange loopbaan in ondermeer de IT waarbij de Publieke Sector altijd een centrale rol heeft gespeeld. De Laatste 18 jaar heeft hij als zelfstandig ondernemer en als adviseur voor vele private partijen opgetreden in de relatie met de Overheid.

Altijd had hij hier het belang van de Publieke Zaak als rode draad voor ogen, dit uiteraard ook met een commerciële insteek. De output van deze samenwerking tussen Publiek en Privaat heeft hem gemaakt tot een gewaardeerd gesprekspartner op alle niveaus binnen Departementen, SBO’s en Agentschappen.

Specialisaties zijn:

  • Publieke Private relaties in het IT Domein
  • Aanbestedingen en Sourcings vraagstukken
  • Consortium Brokering
  • Outcome gerichte strategie


linkedin profiel

E-mail:
pieter.hasselaar@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 22 60 05 40