Kees Donker

Kees is een vanuit  tech­ni­sche ach­ter­grond ervaren bestuur­der , hij bekleedde diverse functies bij ABB en IBM .Bij deze bedrijven was hij ondermeer directeur services, directeur Global Services en directeur Innovatie. Voor IBM was hij ook CIO Global Services Europa in Parijs .
In zijn functies heeft hij diverse orga­ni­sa­tie / structuur ver­an­de­rin­gen en acqui­si­ties door­ge­voerd  en inte­gra­tie van bedrijven vanuit fusies begeleid.
Naast deze functies heeft hij ervaring als lid van Raden van Toezicht (bij­voor­beeld bij de Onder­wijs­spe­ci­a­lis­ten) en als onaf­han­ke­lijk directeur van de bran­chor­ga­ni­sa­tie OIZ (ver­e­ni­ging van Orga­ni­sa­ties voor ICT in de Zorg).
Kees is partner bij GMM in DenHaag en adviseert in de markt van gezond­heids­zorg op het gebied van IT en innovatie.

Specialisaties zijn:

  • IT strategie
  • IT trans­for­ma­tie
  • Executive coaching
  • Change mana­ge­ment
  • Bedrijfs­voe­ring

E‑mail:
kees.donker@greymattermatters.nl

Telefoon:
+31 (0) 6 53 41 43 14